Dječji vrtić "Čarobna šuma", Buzin

Projekt Dječji vrtić "Čarobna šuma", Buzin
Ugrađena količina


pvc podne role – 547 m2
pvc daske – 73 m2

Ugrađeni proizvodi


Taralay Premium Compact Brazilia
Taralay Premium Compact Metallica
Artline Wood

Kupac robe Aqua Sol Ventus d.o.o.
Projetirali Zone Architekten
Godina 2013.