Prijenos imovine

08.12.2020. Kategorija: GAM

U skladu sa zakonskom obvezom izvještavamo o prijenosu imovine na novoosnovano trgovačko društvo.